varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.

Träff med Region Halland!

Anhörigstödet fick en förfrågan från Region Halland om vi, tillsammans med anhörigföreningarna i Varbergs kommun och anhöriga utan föreningstillhörighet, ville medverka i en referensgrupp.

Syftet är att ta fram en modell för ökat brukarinflytande på individ- verksamhets- och systemnivå och även för att ta del av anhörigas kunskap, synpunkter och erfarenheter i mötet med vård och socialtjänst.

Christina Edman Törning, enhetschef för anhörigstödet, inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Därefter presenterade Gisela Thomas Ruthèr uppdraget. Gisela är utvecklingsledare på Region Halland, på avdelningen för regional samverkan.

Vi fick i uppdrag att fundera på vilka frågor rörande, brukarmedverkan ur ett anhörigperspektiv, vi ansåg vara viktigast. Tillsammans gick vi sedan igenom de tankar och önskemål som kommit fram.

Här är några exempel:

- Föreningarna tycker det är svårt att nå ut till allmanheten. För att nå ut till så många som möjligt måste det vara tillåtet att lägga informationen på platser dit människor kommer som söker vård och stöd.

- På första mötet/kontakten med vården eller socialtjänsten, ska man som anhörig få information om vilken hjälp och stöd som finns. Informationen ska vara återkommande och bestå av både muntlig som skriftlig information.

- För att avlasta anhöriga från allt ringande och samordning skulle det finnas en person som samordnade alla insatser den närstående har. Kanske en kontaktperson när vården startar.


Det kom fram många bra tanker, ta gärna kontakt med oss i anhörigstödet om du vill veta mer.

Utifrån detta bestämdes, att arbetet ska fortsätta genom att vi bjuder in till en ny träff för att fortsätta diskussionen. Vi kommer att följa upp det som händer och skriva mer om det här.

Senaste nytt från

Käthe, Elisabeth & Monalis

Anhörigstödets blogg

Hej! Vad kul att du besöker vår blogg!
Här kan du få en liten inblick i vår verksamhet. Du kan ta del av roliga händelser och se bilder från våra aktiviteter. Ibland skriver vi om sådant som är på gång i kommunen och som rör anhörigstödet.

Till Anhörigstödets bloggs startsida.

ikon

Senaste inläggen