varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2020-06-18

Sammanställningen av enkäten!

Vi har fått många svar!

Nu har vi sammanställt svaren från enkäten, som vi skickade ut till anhöriga i början av maj. Vi har fått tillbaka 214 svar vilket motsvara 58% svarsfrekvens. Roligt med så många svar.

Utifrån de frågor som vi ställde och de svaren vi fått in, har vi gjort ett stapeldiagram, där det visar hur anhöriga i stort upplever anhörigstödet.

Vi vill förstås utveckla stödet och syftet med frågorna var att se om det finns något vi kan göra annorlunda och förbättra.

Utifrån svaren har vi gjort en liten sammanfattning som du kan läsa här nedan, men den ligger också på hemsidan. Stapeldiagrammet finns också där. Länk till annan webbplats.

Sammanfattningen!

De flesta tycker att det är väldigt lätt att komma i kontakt med anhörigkonsulenterna och upplever att man snabbt får en tid och bra återkoppling. Största delen av svaren visar att de anhöriga möts av ett gott bemötande och känner stort förtroende för anhörigkonsulenterna.

Enkätsvaren visar att de flesta upplever att anhörigstödet är till stor hjälp. Ibland kan inte anhörigstödet motsvara de förväntningar som kan finnas hos anhöriga. Då det kan vara önskemål som ligger utanför anhörigstödets uppdrag. Det kan till exempel vara ekonomiskt stöd eller skolundervisning.

Enskilda samtal, samtalsgrupper och utbildningar upplevs positivt och har varit till stor nytta.

Hälsoinsatser som erbjuds är man nöjd med, men synpunkter har framkommit att tider och dagar inte alltid passar alla.

De flesta är nöjda med lokalerna, men några känner sig inte bekväma och upplever att man inte kan vara anonym i väntan på sin anhörigkonsulent, då många andra vistas i dessa gemensamma lokaler.

Tack för alla svar, det är värdefullt för oss!

Vi önskar er alla en riktigt fin och varm Midsommarhelg!

Käthe, Elisabeth, Monalis & Lena!

Jordgubbar

Trevlig Midsommar!

Om författaren

Käthe Wiman arbetar som anhörigkonsulent och skriver blogginläggen.
Vill du komma i kontakt med Käthe är du välkommen att kontakta: kathe.sorensson.wiman@varberg.se tel. 0340-69 71 25.

Anhörigstödets blogg

Hej! Vad kul att du besöker vår blogg!
Här kan du få en liten inblick i vår verksamhet. Du kan ta del av roliga händelser och se bilder från våra aktiviteter. Ibland skriver vi om sådant som är på gång i kommunen och som rör anhörigstödet.

Till Anhörigstödets bloggs startsida.

ikon

Senaste inläggen