Sök

Anhöriga och frivilliga

Här kan du läsa mer om kommunens stöd till anhöriga och om olika frivilliginsatser i kommunen.

Att vårda en anhörig kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som vårdar får stöd och hjälp. Läs mer om stöd till anhöriga

I Varbergs kommun finns en omfattande frivilligverksamhet för äldre och du kan få stöd av frivilliga eller engagera dig på olika sätt i frivilligverksamheten. 

Vill du göra en insats?

Vill du blir frivillig?

Frivilligverksamheten i Varberg vänder sig till äldre och syftet är att bidra till social gemenskap mellan människor.
Om att bli frivillig

Kontaktperson

Vill du hjälpa en person med funktionsnedsättning till ett aktivt fritidsliv?
Om att bli kontaktperson

Kontaktfamilj, stödfamilj

Vill du bli kontaktfamilj eller stödfamilj? Barn och unga behöver dig.
Om att bli kontaktfamilj, stödfamilj

Familjehem

Vill du bli familjehem? Barn och unga behöver dig.
Om att bli familjehem

ikon

Kontakta oss

Frivilligsamordnare

Ingela Nilsson

0340-883 47

ingela.nilsson@varberg.se

Aktivitetssamordnare

Kerstin Birgersson

0340-883 97

kerstin.birgersson@varberg.se

Anhörigsamordnare

Monalis Karlsson

0320-181 55

monalis.karlsson@varberg.se

 

Elisabeth Persson

0340-884 91

elisabeth.persson@varberg.se

 

Käthe S Wiman

0340-69 71 25

kathe.sorensson.wiman@varberg.se

 

Lena Larsson
0304-888 08
lena.larsson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter