Sök

Information till biståndshandläggare och vårdgivare i bosättningskommunen

Inför vistelse i Varbergs kommun behöver samtliga underlag komma in i god tid, senast två veckor innan vistelsen. Detta för att utförarna ska få en möjlighet att planera in insatserna.

Hemtjänst

Beställning kan göras via beställningsblankett ”Tillfällig vistelse i Varbergs kommun, hemtjänstExcel (excel, 58.6 kB)”, aktuell utredning, bedömning och beslut ska bifogas och skickas till kommunen.

Vi jobbar på en e-tjänst för beställning som vi hoppas släppa inom de närmsta veckorna.

I Varbergs kommun finns kundval inom hemtjänsten vilket betyder att kund utöver kommunens hemtjänst kan välja mellan ett flertal privata företag.
Presentation av utförare.

Inkorrekt ifyllda blanketter och/eller saknade uppgifter i underlaget kan fördröja uppstart av insatserna.

Fakturering hemtjänst

Varbergs kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta sker efter vistelsens slut om inget annat anges. Bosättningskommunen debiterar kund för hemtjänstavgift.

Hemsjukvård och rehabilitering

Legitimerad personal i hemkommunens hemsjukvård är ansvarig för beslut även under den period patienten vistas i Varberg.

Hemkommunen ansvarar för att läkemedel, läkemedelslistor, omläggningsmaterial, kateter, spolning etc. finns medskickat så det räcker under hela vistelsen.

Hjälpmedel

Patienten ska ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen och de ska finnas på plats vid uppstart av ärende. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att patienten själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.

Beställning av hemsjukvård

Du som vårdgivare i annan kommun kommer inom kort att kunna beställa hemsjukvård via vår E-tjänst, aktuell vårdplan ska bifogas.

Komplett ifylld beställning ska vara Varbergs kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Alla fält i E-tjänsten ska fyllas i. Inkorrekt ifylld blankett och/eller saknade underlag kan fördröja uppstart av insatserna. Legitimerad personal i hemkommunen ansvarar för att ta kontakt med enhetschef för hälso- och sjukvården i Varberg om det uppstår eventuella förändringar.

Fakturering hemsjukvård

Varbergs kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kr/timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter. Skulle vak på grund av vård i livets slut uppstå kommer bosättningskommunen debiteras kostnaden. Hälso- och sjukvårdsenheten i Varbergs kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut om inget annat anges.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter