varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Vill du bli frivillig?

Har du ett stort hjärta och känner att du vill göra en insats för en annan människa?
Du kan förgylla en persons vardag genom att vara aktiv inom kommunens frivilligverksamhet.

Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang.

Vill du göra en insats?

I Varbergs kommun finns en omfattande frivilligverksamhet för äldre. De frivilliga insatserna ersätter inte befintlig verksamhet i kommunen utan ses som ett komplement. Våra frivilliga gör betydande insatser inom olika verksamheter, oftast i grupp men även enskilda insatser.

Frivilliga finns på mötesplatser, dagverksamheter, anhörigstödet, dagcentraler, särskilda boenden, hemtjänst samt stöd i anslutning till trygghetsboende. En frivillig kan bidra med sina insatser genom exempelvis café- och underhållningsverksamhet, promenader, gympa. All frivilligverksamhet syftar till att bidra till gemenskap, delaktighet och glädje.

Som frivillig undertecknar du en överenskommelse som inkluderar tystnadslöfte samt en olycksfallsförsäkring.

Ingen ekonomisk ersättning utgår men årligen arrangeras en hemlig resa, inspirationsdag och julbuffé som en uppskattning för insatserna.

Du kan även delta i frivilligverksamhetens studiecirkel ”Att sätta guldkant på tillvaron för andra”.
Du har även möjlighet att få tips och idéer samt låna aktivitetsmaterial från Inspirationslokalen Rödaledstigen 6 på Apelvikshöjd.
Frivilliga får regelbundet stöd och hjälp av personal.
Din insats behövs! 

ikon

Kontakta oss

Frivilligsamordnare

Ingela Nilsson

0340-883 47

ingela.nilsson@varberg.se

Aktivitetssamordnare

ikon

Självservice & blanketter