varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Mötesplats Träslövsläge

På Storgatan 44, i Träslövsläge finns en mötesplats som vänder sig till äldre på orten.

Mötesplats Träslövsläge, ingången till mötesplatsen, där dörren står öppen. En cykel står utanför.

Lokalen ligger i markplan och det är lätt att ta sig till och från med rollator och rullstol. Frivilliga leder och stödjer verksamheten på mötesplatsen tillsammans med besökarna.

Lokalen fungerar också som gemensamhetslokal för hyresgästerna i Trygghetsboendepå Storgatan 42 E-K och 44.

Öppettider:
Mötesplatsen är öppen tisdagar kl. 14.00 – 16.00
Mötesplatsen har uppehåll över sommaren.

Programblad:
TräslövslägePDF (pdf, 171.2 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Aktivitetssamordnare

ikon

Självservice & blanketter