Sök

Klubb Höjden

Dagverksamheten Klubb Höjden utförs av kommunens egen utförare och riktar sig till yngre personer med demensdiagnos eller kognitiv svikt i ett tidigt skede. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Dagverksamheten i Varbergs Omsorgs regi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdsätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Klubb Höjdens lokal är belägen på sjunde våningen på Apelvikshöjd. Vi har en fantastisk utsikt över staden och havet. Lägenheten är färgsatt efter forskning på tydliggörande miljö och därmed anpassad för personer med kognitiv nedsättning.

Vi erbjuder följande inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet, sällskapsspel och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket och har såväl hav, skog och stadsmiljö i närområdet. Vi tar del av det öppna kulturutbudet genom att besöka konstutställningar, biblioteket, går på stadsvandringar och muséet.

Vår målsättning med att vara utförare inom dagverksamhet

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Vår kompetens

Inom Varbergs omsorg finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Klubb Höjden
Rödaledstigen 4
432 53 Varberg
Tel: 070-982 19 70


Kontaktperson
Enhetschef
Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Självservice & blanketter