Sök

Tillfälligt korttidsboende

Om du tillfälligt inte kan vara hemma, finns möjlighet att få komma till en korttidsplats eller trygghetsavdelning under en viss period.

Korttidsplatser

Du får kontakta din omsorgshandläggare för ansökan. Omsorgshandläggaren bedömer behovet av korttidsplats. Med en tids avlastning kan vi komplettera stödet du får hemma och öka dina möjligheter att bo kvar hemma så länge du kan. Korttidsplatsen kan vara av olika slag och ha olika syften, till exempel växelvård, utslussning efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga, rehabilitering med mera. Korttidsplatser finns både i Varbergs innerstad och på landsbygden.

Trygghetsavdelning

På Skansgatan 24 har socialförvaltningen en trygghetsavdelning där du kan vistas när du behöver tillfälligt stöd eller hjälp (en period som är max 14 dagar). Det kan bero på att din hemsituation av någon anledning inte fungerar och att du har ett ökat behov av hjälp. Du kan komma till trygghetsavdelningen när du vill, dygnet runt, men ring först 0340-886 96.

Trygghetsavdelningen är öppen för dig som är:

  • 65 år och äldre,
  • yngre person med funktionshinder med hemtjänst, personlig assistans eller boendestöd,
  • folkbokförd i Varbergs kommun,
  • befinner dig i en situation med tillfälligt behov av stöd och hjälp

Du betalar för sängplats och måltider under vistelsen på trygghetsavdelningen. Transport till och från enheten får du ordna på egen hand.

Om du behöver sjukvård, kan trygghetsavdelningen inte hjälpa till eftersom det inte finns tillgång till läkare.

ikon

Kontakta oss

Trygghetsavdelningen Skansgatan 24

0340-886 96

Korttidsplatser

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter en omsorgshandläggare. (Ansökan sker till omsorgshandläggaren)

ikon

Självservice & blanketter