Sök

Särskilt boende

Särskilt boende, Seniorcenter storegården

Fotograf: Mikael Göthage

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.  Här kan du läsa mer om vad särskilt boende innebär, vilka särskilda boenden som finns, om ansökan och så kallat kundval. Kundval innebär att du kan välja mellan våra olika särskilda boenden.  

Särskilt boende är en insats som  prövas av en omsorgshandläggare utifrån dina behov. Om din ansökan beviljas så får  du välja ett boende i någon av kommunens särskilda boenden. (Det kan dock vara flera som önskar samma boende.)

Så ansöker du.     

Vad kostar det?

Vilka äldreboenden finns?

Att bo i särskilt boende i Varbergs kommun

Det finns särskilda boenden i alla delar av kommunen. Många är byggda som gruppboenden för cirka åtta personer med egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen som används vid måltider och samvaro. Tillgång till personal finns dygnet runt.Den egna lägenheten möblerar du själv och du har eget hyreskontrakt. Du betalar för hyra, mat, service och omvårdnad.

Fritt val –  särskilt boende

I Varbergs kommun finns möjligheten att kunna välja vilket särskilt boende som du vill bo på. Det finns valbara boenden i hela kommunen, och du kan också bestämma dig för om du vill bo på ett boende som drivs av kommunen eller av en entreprenör. Meningen är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet. Det är dock en omsorgshandläggare som bedömer om du har behov av särskilt boende och fattar ett beslut.

Kort om riktlinjer för val av särskilt boende

Valet är ditt eget. Du kan ta hjälp av en anhörig om du har svårt att välja själv. Din omsorgshandläggare kan också vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Detta gäller om det inte finns ledig plats där du önskar:

  • Är du hemma och har hemtjänst? Då har du möjlighet att vänta där på att ditt önskade boende ska bli ledigt.
  • Är du på en korttidsplats? Då måste du anta det boende som kommunen erbjuder. Vill du ändå vänta på ditt önskade boende så får du vänta i det egna hemmet.
  • Har du redan tacka ja till en plats på ett boende, men det var inte det boende som du helst ville ha? Då ges du möjlighet att lämna in anmälan om byte av boende.

Vilka äldreboenden finns?

ikon

Kontakta oss

Kundcenter

Östra långgatan 24,

Varberg

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter