varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Besök på äldreboenden under pandemin

Vi avråder för närvarande från besök på våra äldreboenden, på grund av smittspridning. Vi har en oroväckande smittspridning i Halland och på våra boenden i Varberg. För att skydda de som bor här, och riskerar att bli svårt sjuka i Covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga. Hjälp oss att ta ansvar och göra skillnad!

Om ditt besök inte kan vänta gäller besöksrutiner enligt nedan.

Ta ansvar för dina anhörigas hälsa!

Från 1 oktober är det möjligt att besöka våra äldreboenden. Det ställer stora krav på dig som besökare. Här berättar vi hur ett besök går till för att minska smittspridning med omsorg om de äldres hälsa och liv.

  • Stanna hemma om du har symptom - t.ex. feber, hosta, snuva, värk i kroppen, onormal trötthet, magsymptom som diarré.

  • Rena händer – möjlighet att sprita händerna finns vid entrén och utanför den boendes lägenhet/rum.

  • Håll avstånd – fysiskt avstånd minst 1,5 meter.

Så här går ett besök till:

Boka tid

För att antalet besökare inte ska överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendationer behöver du boka besökstid och besöket kan inte pågå längre än en timma. Kontakta ditt boende för att boka besök eller om du är osäker så ring Varberg direkt, 0340-880 00. 

Bakgrunden till detta är att vi vill värna de boendes hälsa och förhindra smittspridning genom att:

  • Det inte ska vara för många personer samtidigt.
  • Sprita ytor mellan varje besök och iordningsställa för besök.
  • Kunna ta emot varje besökare personligt och ge information om rutinerna hos oss för att förhindra smittspridning.
  • Samtidigt behöver vi hjälpa de boende med vardagliga bestyr inför besöken.
  • En del av våra boende önskar att få komma till sitt egen lägenhet, under tiden vi har besök.

Vi önskar förståelse för att vi behöver vidta dessa åtgärder för att värna om alla boendes hälsa och liv.

Vid ankomst till boendet

kontaktar du personalen via telefonnummer som finns anslaget vid entrén eller genom att ringa på klockan. Personalen möter upp och informerar dig om säkerhets-rutinerna. I entrén finns handsprit som du ska använda.

Under ditt besök

ska du gå direkt till den du ska besöka och inte uppehålla dig i gemensamma utrymmen. Håll minst 1,5 meters avstånd till alla, även till den anhörige. Vid promenad utomhus rekommenderas även munskydd eller visir.
Möbleringen kan behöva anpassas så att avstånd kan hållas. Det avgör om det kan vara en eller två personer på besök.
Trygghetslarm används för att kontakta personalen. Meddela när du går.

Besök kan vid behov komma att avbokas med kort varsel.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter