Sök

Dagverksamhet

Om det har blivit svårt för dig att delta i dina vanliga aktiviteter, kan vi erbjuda aktiviteter och social samvaro på kommunens dagverksamheter. Det finns olika verksamheter för personer med olika behov. Läs mer nedan eller hör med din handläggare vad som kan finnas just för dig.

På dagverksamheten försöker vi hitta aktiviteter som utgår vi från dina möjligheter, önskemål och din kapacitet. Dagverksamhet kan till exempel handla om gemenskap och möten, kultur och aktiviter (till exempel aktiviteter kopplade till hälsa).

Vem är dagverksamheten till för?

Dagverksamheten riktar sig till dig som inte kan få ditt behov av kontakter och aktiviteter tillgodosett genom det som samhället har att erbjuda. Dagverksamheterna i Varbergs Kommun erbjuder aktiviteter och social samvaro utanför bostaden. Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma.

Så här ansöker du

Ansök hos en omsorgshandläggare som gör en bedömning av din situation. Du når handläggaren genom kommunens växel, telefon 0340 88 000. Fråga efter handläggaren i ditt område.

Vad kostar det?

Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du betalar själv för dina resor och mat. För dagvårdsresor gäller högkostnadsskydd.

Dagverksamheter i Varbergs kommun

SödertullPDF (pdf, 68.7 kB)
Västra vallgatan 18
432 44 Varberg
Telefon 0340-887 31

FjärilenPDF (pdf, 66.5 kB)
Träslövsvägen 25
432 43 Varberg
Telefon 0340-885 23


Tvååkers dagverksamhetPDF (pdf, 68.5 kB)
Fogdevägen 1C
430 10 Tvååker
Telefon 0340-69 78 23

LimagårdenPDF (pdf, 69.9 kB)
Per Månse väg 15
432 33 Väröbacka
Telefon 0340-66 98 42

Rolfstorps dagverksamhetPDF (pdf, 65.9 kB)
Per Lars väg 14 b
430 16 Rolfstorp
Telefon 0340-372 44

HavsbrisenPDF (pdf, 69.4 kB) (för personer med demensdiagnos)
Storgatan 44
432 75 Träslövsläge
Telefon 0340-889 03

Klubb HöjdenPDF (pdf, 90.3 kB) (för personer med demensdiagnos)
Rödaledstigen 4
432 53 Varbergs kommun
Telefon 0340-69 76 28

ikon

Kontakta oss

Dagverksamheter

Södertull

0340-887 31


Fjärilen

0340-885 23


Seniorcenter Storegården

0340-69 78 23


Limabacka

0340-66 98 42


Ekekullen

0340-372 44


Havsbrisen

0340-889 03


Klubb Höjden

0340-69 76 28

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

ikon

Självservice & blanketter