Sök

Äldre

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på socialförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad. Här kan du läsa mer om äldreomsorgen i Varbergs kommun och du hittar även information om aktiviteter och mötesplatser för äldre.

Inom äldreomsorgen i Varbergs kommun ingår till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat och boenden. Det stöd du beviljas är individuellt och beslut fattas av kommunens omsorgshandläggare utifrån dina behov och din situation. Vanliga stödinsatser beskrivs nedan. Du kan också alltid vända dig till vårt kundcenter med allmänna frågor eller en omsorgshandläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov. 

Vilket stöd kan du ansöka om?

Annat stöd

ikon

Kontakta oss

Omsorgshandläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Kundcenter

Socialförvaltningens kundcenter kommer ha begränsade öppettider fram till 1 februari. Under denna perioden kommer samtal vidarekopplas till kommunens växel.

Östra långgatan 24,

Varberg

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter