varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kristeam, krishantering

POSOM är kommunens akuta krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse. POSOM ger stöd till de Varbergsbor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort/land.

Varbergs POSOM-grupp aktiveras via Kommunsamordningscentralen, KSC, telefonnummer 010-219 30 00. KSC är bemannat dygnet runt, året om. POSOM kan aktiveras av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. POSOM består bl.a. av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och kyrkan.

Riktlinjer för POSOMPDF (pdf, 160.9 kB)

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

Frida Nimeús
010-219 30 22
070-970 55 34

frida.nimeus@rvast.se

Självservice & blanketter