varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kristeam, krishantering

POSOM är kommunens akuta krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse. POSOM ger stöd till de Varbergsbor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort/land.

Varbergs POSOM-grupp aktiveras via Kommunsamordningscentralen, KSC, telefonnummer 010-219 30 00. KSC är bemannat dygnet runt, året om. POSOM kan aktiveras av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. POSOM består bl.a. av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och kyrkan.

Riktlinjer för POSOMPDF (pdf, 160.9 kB)

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

Frida Nimeús
010-219 30 22
070-970 55 34

frida.nimeus@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter