Sök

2019-03-26

Ny trafikregel på Norrgatan

På grund av byggnation vid Stadshus C är det i nuläget svårt för räddningsfordon att komma fram på Norrgatan.

På grund av byggnation vid Stadshus C är det svårt för räddningsfordon att komma fram på Norrgatan. Varbergs kommun har därför med kort varsel behövt införa stannandeförbud på en sträcka (utanför Stadshus C), så att framkomligheten blir bättre. Det innebär att fyra parkeringsplatser tas bort under en period.