Sök

Ombyggnation av busshållplatser

Under våren 2019 pågår en ombyggnation av hållplatserna Nedregården och Skånegatan utmed Trädlyckevägen samt hållplatsen Borgasgård.

Varbergs kommun gör en ombyggnation av busshållplatserna på Borgasgatan, Nedregården och Skånegatan i samarbete med Hallandstrafiken. Målet med projektet är att förbättra hållplatserna för att underlätta användandet av kollektivtrafiken. Arbetet för dessa tre hållplatser kommer ske från vecka 16 till vecka 26, under dagtid.

Hur kommer det att bli?

Borgasgård: Den gamla busshållplatsen ska ersättas med en ny busskur som är väderskyddad, med reklamskylt, cykelparkering och bänk samt asfaltering av Borgasgatans vändplats.

Nedregården: För Nedregårdens busshållplatser kommer vi att behöva arbeta i båda riktningarna. Busshållplatserna kommer ersätts med nya busskurer, bänkar och cykelparkeringar. Vägarna kommer även att få asfalterade bussfickor och på så sätt kommer trafiken inte behöva stanna upp framöver när hållplatsen är färdigbyggd.

Skånegatan: För Skånegatans busshållplatser kommer vi behöva arbeta i båda riktningarna. Hållplatserna kommer förses med nya busskurer, bänkar och cykelparkeringar. Här kommer vi även att asfaltera om bussfickorna. Vägarna kommer inte vara helt avstängda, men det kan bli ökat buller.

Vad händer under byggtiden?

Trädlyckevägen kommer inte stängas av helt, men det kan bli en begränsad framkomlighet samt ökat buller i anslutning till byggarbetsplatserna vid ombyggnation av hållplats Skånegatan samt Nedregården. Hållplats Borgasgård på Borgasgatan kommer att stängas av helt och Hallandstrafiken tittar på en lösning genom att etablera en provisorisk hållplats i närheten, Hallandstrafiken tittar även på en provisorisk hållplatslösning gällande hållplatserna Skånegatan och Nedregården.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter