varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-06-01

Vinnarna av hållbarhetspriset och jämställdhetspriset 2020 har utsetts

Varbergs kommun har utsett teknikintresserade Egon Andersson och matvarubutiken
Stora Coop Varberg till årets mottagare av hållbarhetspriset 2020. Mottagaren av jämställdhetspriset 2020, går till orienteringsklubben FK Friskus. Stort grattis!

Priserna delades ut vid en ceremoni på Kulturhuset Komedianten i Varberg fredagen den 29 maj. Det var Lena Språng (C), ordförande för kultur- och fritidsnämnden, som delade ut jämställdhetspriset, och Kent Norberg (S), ordförande i juryn för hållbarhetspriset, som delade ut hållbarhetspriset, som i år fick delas på två pristagare.

Reportage om samtliga pristagare kommer att visas i samband med det digitala nationaldagsfirandet som publiceras på varberg.se/nationaldagen den 6 juni klockan 13.00.

Juryns motivering för hållbarhetspriset:

”Varbergs kommuns hållbarhetspris 2020 tilldelas Egon Andersson och Stora Coop Varberg. Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling - i liten respektive stor skala utifrån sina olika förutsättningar.

Egon Andersson är ett gott exempel på hur det i vardagen går att bidra till en hållbar utveckling genom nytänkande, handlingskraft och mod att våga pröva nya tekniska lösningar. Hans intresse för hållbarhet och teknik skapar ringar på vattnet när han engagerat sprider kunskap för att inspirera andra.

Hos Stora Coop Varberg går mat, hälsa och hållbarhet hand i hand. Genom kreativa och nytänkande lösningar utvecklar butiken sitt arbete för en hållbar utveckling, med målet att det ska vara lätt för kunderna att göra hållbara val. Stora Coop Varberg vill också vara en positiv kraft för lokalsamhället, bland annat med satsningar riktade till barn och unga. Deras handlingskraft att fatta hållbara beslut gör dem till ett föredöme för andra företag”.

Foto: Pristagarna för hållbarhetspriset, Egon Andersson och
Göran Borg representant från Stora Coop Varberg.

Juryns motivering för jämställdhetspriset:

”FK Friskus tilldelas priset för sitt långsiktiga och genomtänkta arbete med jämställdhet. Föreningen arbetar målinriktat genom medvetna strategier för att alla ska få lika plats i föreningens verksamhet. FK Friskus lyfter både kvinnliga och manliga förebilder inom sporten såväl som i föreningsarbetet, och har gemensamma träningsgrupper för flickor och pojkar, vilket ger en god grund för en jämställd idrott och förening. Detta gör föreningen till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun.”

Foto: Pristagarna för jämställdhetspriset, orienteringsklubben FK Friskus.
Ordförande Emma Linden och ungdomsledare Magnus Eliasson.

Om priserna

Varbergs kommuns hållbarhetpris inrättades 1992 och uppmärksammar goda initiativ och engagemang med fokus på miljö och hållbarhet. Jämställdhetspriset som inrättades 2018 syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun


Här kan du läsa mer om hållbarhetspriset.

Här kan du läsa mer om jämställdhetspriset.

Här kan du läsa mer om digitalt nationaldagsfirande den 6 juni.