varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-02

Varbergs kommun söker bygglov för tillfälliga bostäder i Veddige

Idag har VFAB (Varbergs Fastighets AB) lämnat in en bygglovsansökan som handlar om att sätta upp paviljonger med tillfälliga bostäder på en tomt i Veddige (del av Veddige 33:3, se karta). Bostäderna kommer att hyras av nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Varbergs kommun för att etablera sig. VFAB är ett helägt kommunalt bolag som arbetar på uppdrag av Varbergs kommun.

Bygglovsansökan kommer att prövas av byggnadsnämnden, som är den myndighet som handlägger ansökan i enlighet med plan- och bygglagen.

Varför tillfälliga bostäder i Veddige?

Alla kommuner har ett lagstadgat ansvar att ta emot nyanlända personer och mottagandet innefattar bland annat att erbjuda bostäder. En nyanländ person är någon som fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl eller andra skyddsskäl och som anvisats till en kommun för att bygga en tillvaro.

Varbergs kommun tar under 2017 emot 217 nyanlända personer. Eftersom vi har lång bostadskö och ont om lediga bostäder i kommunen behöver vi ta till lösningar som inte är optimala för att lösa vårt mottagandeuppdrag. Tillfälliga bostäder i form av paviljonger är ett sådant exempel. Vi försöker att fördela de tillfälliga bostadslösningarna runt om i kommunen och idag finns tillfälliga bostäder i Limabacka, Kärradal, Trönninge och Träslövsläge, och ytterligare bostäder kommer att behövas.

Om bygglov beviljas för tomten i Veddige kommer det att sättas upp paviljonger som innehåller bostäder för familjer och ensamhushåll med plats för totalt cirka 40 personer.