varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-08-28

Varbergs kommun köper mark för näringsliv i Himle

Kommunstyrelsen har idag beslutat om köp av 58 hektar mark i Himle. Köpet, som ska godkännas av kommunfullmäktige den 18 september, görs för att skapa verksamhetsytor för lokala företag och nyetableringar.

I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och lokaler för näringslivet. Kommunen arbetar aktivt för att främja företagsklimatet i Varberg, och ett av kommunstyrelsens mål är bättre förutsättningar för företagsetableringar.

- Vi är stolta över Varbergs starka näringsliv och vet att vi hela tiden behöver tänka långsiktigt för fortsatt positiv utveckling – befintliga företag ska kunna växa och nya företag ska kunna etablera sig. Därför är satsningen i Himle ett strategiskt viktigt markförvärv och helt i linje med den fördjupade översiktsplanen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.

Kommunen har tidigare köpt cirka 40 hektar mark i området kring trafikplats Himle/Björkäng. Tillsammans med den mark som nu köps för 34, 5 mnkr finns därmed cirka 100 hektar kommunal mark som i sin helhet planeras för verksamhet, och som i framtiden kommer att kunna säljas som industritomter.

- Efterfrågan på mark är stor bland kommunens företag och nu säkrar vi möjligheten att kunna erbjuda mark för verksamhet under många år framöver, konstaterar kommunens mark- och exploateringschef Magnus Sjöberg.

Planering för 200 bostäder

Den mark kommunen nu köper för verksamhetsutveckling ligger i anslutning till det före detta Fun City-området, som tidigare uppmärksammats då markägarna ville bygga ett stort antal nya bostäder på mark som i översiktsplanen var märkt för verksamhet. I samband med det köp kommunen nu gör i närområdet, har ägarna minskat antalet bostäder i sin plan för Fun City-området och nu finns en gemensam inriktning på 200 bostäder i detta område.

- Hela Varberg ska växa och för en levande landsbygd krävs både företag och bostäder utanför stadskärnan. I Himle satsar vi framför allt på ytor för utveckling av näringslivet, men även bostäder behövs och nu når vi i samarbete med markägaren en lösning där planarbete för 200 nya bostäder kan påbörjas, sammanfattar Ann-Charlotte Stenkil.