varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-02-13

Varberg Energi föreslagen som arenasponsor av Påskbergsvallen

Varbergs kommun vill göra en överenskommelse med Varberg Energi, som föreslås bli sponsor av Påskbergsvallen som arena. Förslaget blev offentligt under torsdagen i samband med att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott som första politiska instans godkände förslaget.

Cecilia Rönn, Ann-Charlotte Stenkil och Lena Språng.

Under 2019 gick Varbergs Bois herrlag upp i Allsvenskan. För att laget ska tillåtas spela sina hemmamatcher i Varberg kommande säsong krävs att Påskbergsvallen byggs om. De nödvändiga investeringarna godkändes av kommunfullmäktige den 21 januari 2020. Investeringen innebär ökade driftskostnader för anläggningen. Fullmäktige beslutade vid samma sammanträde att den ökade driftskostnaden ska finansieras genom att Varbergs Bois får högre hyra för anläggningen.

I samband med beslutet i kommunfullmäktige var Varberg Energi ett av de företag som erbjöd sig att göra en arenasponsring med ett namnbyte som motprestation. Mediavärdet i att döpa om Påskbergsvallen beräknades till 650 000 kr per år.

- Varberg Energi var först med detta sponsringsförslag och vi tyckte det var en god idé. Bolaget är en trygg samarbetspartner och vi kan dessutom få ett namn med tydlig Varbergsanknytning. Vi är måna om att sponsorn ger positiva associationer och har en tydlig koppling till Varberg, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lena Språng (C), ordförande för kultur- och fritidsnämnden, är också positiv till den föreslagna arenasponsringen.

- Efter de förutsättningar som kommunfullmäktige beslutat om finansiering av arenaanpassningar så är vi i kultur- och fritidsnämnden positiva till en arenasponsring. Det ger Varbergs Bois som förening bättre och mer likvärdiga villkor, säger Lena.

Ärendet om den föreslagna arenasponsorn ska avhandlas i kultur- och fritidsnämnden och därefter i kommunstyrelsen innan ett formellt beslut är fattat.

- Jag tycker det är väldigt roligt att Varberg Energi som är ett företag med stort lokalt samhällsengagemang och social hållbarhet får köpa namnet på arenan och fortsätta knyta affärsmässiga och långsiktiga relationer med Varbergs Bois genom detta. Varberg Energi har länge haft en affärsrelation med Varbergs Bois och vi är mycket nöjda med det då vi står för liknande värderingar och tillsammans förhoppningsvis kan skapa ännu mer engagemang för idrott och samhällsengagemang genom detta samarbete, säger Cecilia Rönn (L), ordförande för Varberg Energi.

Om förslaget blir godkänt i alla politiska instanser kommer ett sponsoravtal att skrivas. Avtalet kommer att innebära att Påskbergsvallen byter namn till Varberg Energi Arena. Hur skyltning och annan sponsorexponering kan komma att se ut är ännu inte klart.

ikon

Nyheter