varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-06-02

Varberg är tvåa i landet på miljöfordon

Varberg är andra bästa kommun i Sverige när föreningen Miljöfordon Sverige granskat hur långt kommuner och regioner kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

Sedan 2009 har data samlats in från Transportstyrelsens fordonsregister för att granska både kommuner och regioners fordonsflottor. Föreningen Miljöfordon Sverige tittar hur långt de kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan. Det man tittar på är energieffektivitet, klimateffektivitet, andel fossiloberoende fordon, andel miljöfordon och krocksäkerhet. Utifrån resultaten rankas landets kommuner.

Varbergs kommun har funnits i toppskiktet i flera år. För andra året i rad ligger vi tvåa. Vinnare i klassen bästa kommun är Stockholms stad, med endast en poäng mer än Varberg.

Över 80 procent fossilfria personbilar

Sju kommuner har över 80 procent personbilar som är fossiloberoende. Av dem är Varberg bäst med 89,4 procent, vilket är en ökning. Tre kommuner är bättre än Varberg eftersom de har över 90 procent.

Bilden nedan visar utvecklingen för Varberg sedan granskningen började 2009. PB står för personbilar.

En tabell som visar andelen fossiloberoende personbilar i Varberg från 2009 fram till 2019.

Fortsatt arbete för att bli ännu bättre

Idag finns det 314 fordon i kommunen fördelat på 210 personbilar och 104 lätta lastbilar. Av fordonsflottan är 138 gasbilar, 99 elbilar och 20 etanolbilar.

Varbergs kommun fortsätter sitt miljöarbete avseende miljöfordon för att bli ännu bättre. Den stora utmaningen är att öka antalet lätta lastbilar som är fossilfria. Det är här fokus kommer att ligga den närmaste tiden.

Kommunens mål är att 90 procent av de fordon som köps in från juli 2019 till juli 2020 ska vara fossilfria. Därefter ska andelen nyinköpta fossiloberoende fordon öka succesivt.

- I Varberg jobbar vi mot fossilfri fordonsflotta 2030. Jag som ordförande är glad och stolt över det arbete som görs för att vi ska uppnå våra mål. Utmärkelsen är ett bevis för att vi är på rätt väg, säger Tobias Carlsson (L), ordförande i servicenämnden.