varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-10-19

Utveckling av korttidsverksamhet

Socialnämnden beslutade idag att flytta korttidsverksamheten för barn med funktionsnedsättning från Vidars gränd 12 i Varberg till Samuels väg 5 i Tvååker.

Flytten innebär att verksamheten får större lokaler, utökat antal platser, större trädgård och bättre möjligheter att anpassa verksamheten utifrån olika behov.

Antalet barn med funktionsnedsättning ökar och till följd av detta ökar också behovet av korttidsvistelse, där allt fler platser behövs. Samtidigt ska korttidsverksamheten i Varberg utvecklas genom till exempel anpassning av grupper utifrån olika behov. Då behövs också större lokaler för att kunna möta behoven.