varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-19

Utveckling av korttidsverksamhet

Socialnämnden beslutade idag att flytta korttidsverksamheten för barn med funktionsnedsättning från Vidars gränd 12 i Varberg till Samuels väg 5 i Tvååker.

Flytten innebär att verksamheten får större lokaler, utökat antal platser, större trädgård och bättre möjligheter att anpassa verksamheten utifrån olika behov.

Antalet barn med funktionsnedsättning ökar och till följd av detta ökar också behovet av korttidsvistelse, där allt fler platser behövs. Samtidigt ska korttidsverksamheten i Varberg utvecklas genom till exempel anpassning av grupper utifrån olika behov. Då behövs också större lokaler för att kunna möta behoven.