varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2016-07-01

Utställning av fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet

Den fördjupade översiksplanen för Norra kustområdet ställs nu ut för allmänheten. Utställningen pågår mellan 1 juli och 30 september och då ges möjlighet att lämna synpukter på förslaget.

Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Handlingen med tillhörade bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida och på följande platser:

Kommunkansliet (stadshus A), Engelbrektsgatan 15                                                                                Infotorget (stadshus C), Östra Långgatan 24                                                                                 Stadsbyggnadskontorets expedition, Östra Långgatan 27                                                                        Komedianten, Engelbrektsgatan 11                                                                                                                           Bua bibliotek, Värö center

För frågor eller synpunkter vänligen kontakta:

Katrin Larsson, 0340 - 88 000                                                                                                                               Hilda Lagström, 0340 - 88 000 eller,                                                                                 norrakusten@varberg.se