Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-06-07

Utställning av den fördjupade översiktsplanen för Tvååker

Nu startar utställningstiden för den fördjupade översiktsplanen för Tvååker

Föp Tvååker

Är du intresserad av att ta del av planförslagen för Tvååker, läs gärna mer här