varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-01

Utökad språkkompetens i Varberg direkt

Just nu är det extra viktigt att kommunen når ut med information om vad som händer här i Varberg kopplat till utvecklingen kring coronaviruset. Vi finns tillgängliga via Varberg direkt och uppdaterar löpande på webbsidan varberg.se/corona samt i våra andra kanaler. För att också kunna nå fler av dem som pratar lite eller ingen svenska har Varberg direkt nu stärkt upp med personer som kan språken arabiska, tigrinska och dari.

– Varberg direkt har uppdraget att vara en väg in till kommunen för alla invånare och inom ramen för detta förstärker vi just nu med Hamid och Khadije som har språkkompetens som vi behöver. Denna service kommer att finnas på halvtid under tre månader och vi hoppas med detta nå ut till fler invånare med viktig information om hur vi här i Varberg påverkas av coronaviruset, säger Joakim Dissler, enhetschef på serviceförvaltningen.

Vem kan använda tjänsten?

Den som vill ställa frågor på arabiska, tigrinska och dari.

När kan man ringa?

Från och med torsdag 2 april, måndag-fredag, klockan 10-14.

Vart ringer man?

Tjänsten nås via telefonnummer 0340-881 00.