varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-08-22

Upphandling av entreprenörer till Varbergstunneln

Entreprenörer som är intresserade av att vara med och bygga Varbergstunneln kan nu ansöka hos Trafikverket om så kallad prekvalificering.

Den entreprenad som ska upphandlas gäller en anläggning som sträcker sig över nio kilometer. Det ska byggas tunnel, järnvägsspår, godsbangård, broar och andra byggnadsverk. I december kommer de entreprenörer som blivit prekvalificerade att bjudas in för att lämna anbud. Byggstart är beräknad till 2019. Trafiken på Västkustbanan och Viskadalsbanan ska köra under hela byggtiden.

Det är Trafikverket som är huvudman för projekt Varbergstunneln.