varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-02-16

Uppdatering med anledning av anklagelse om mutbrott

Vi har tidigare informerat om en artikel i Hallands Nyheter som anger att en anmälan om mutbrott inom Varbergs kommun ska ha lämnats in till Riksenheten mot korruption.

Varbergs kommun har ännu inte kunnat få bekräftat att en anmälan är inlämnad, men vi har meddelat Riksenheten mot korruption och polisen att vi står till förfogande och biträder med stöd om och när de önskar. Vi är också öppna för medias och allmänhetens granskning av vår verksamhet.

Information har nu kommit in till kommunen via olika vägar och vi har även fått förfrågningar om utlämnande av allmän handling rörande avtal och fakturor kopplade till byggentreprenadverksamhet. Vi analyserar och värderar den information som når oss efterhand som den kommer in, och undersöker konkreta påståenden.

Kommunen arbetar också för att skyndsamt få fram de handlingar som av allmänheten begärts utlämnade. I övrigt avvaktar vi kontakter eller önskemål från Riksenheten mot korruption eller annan myndighets utredning.

Nyhet i samma ämne, publicerad den 12 februari