varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-10-30

Trygghetsteamet övergår till Varbergs kommun

Från den förste november går trygghetsteamet över från Räddningstjänsten till Varbergs kommun.

Trygghetsteamet kommer ingå i socialförvaltningen.
Trygghetsteamet rycker ut vid larmanrop via trygghetslarm och om du har hjälp med hemtjänst på natten. All personal har erbjudits anställning inom trygghetsteamet på socialförvaltningen. Förändringen ska inte påverka omsorgstagarna.

ikon

Nyheter