varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-10-30

Trygghetsteamet övergår till Varbergs kommun

Från den förste november går trygghetsteamet över från Räddningstjänsten till Varbergs kommun.

Trygghetsteamet kommer ingå i socialförvaltningen.
Trygghetsteamet rycker ut vid larmanrop via trygghetslarm och om du har hjälp med hemtjänst på natten. All personal har erbjudits anställning inom trygghetsteamet på socialförvaltningen. Förändringen ska inte påverka omsorgstagarna.