varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-26

Träd angripna av granbarkborre

Skador efter granbarkborre har upptäckts i några av våra tätortsnära skogar. Därför behöver kommunen nu avverka en del större områden med granar.

granbarkborre

Spår av granbarkborre.

I nuläget har Varbergs kommun identifierat tre platser där det finns träd som är ordentligt angripna. Det är områden i Karlsbergsskogen, Brunnsbergsskogen och Påskbergsskogen.
- Angreppen är svåra vilket innebär att träden redan börjar dö och i vissa fall falla sönder. Därför kommer vi tyvärr att behöva ta ned granarna, säger Jenny Bergström avdelningschef på hamn- och gatuförvaltningen.

Ta bort granar

Det handlar om ytor på något tusental kvadratmeter i respektive område. Inom dessa områden ska granar fällas medan lövträden i möjligaste mån ska vara kvar. Kommunens entreprenör Södra kommer att vara varsamma vid avverkning men för att minska olycksrisk och minimera spridning måste alla de angripna granarna tas ned. Granbarkborren svärmar på våren vid den första värmen, vilket är en orsak till att få bort de angripna träden så snabbt som möjligt.
- Området i Karlbergsskogen kommer vi att återplantera i någon form, på övriga platser tänker vi oss en naturlig återväxt med lövträd, säger Jenny Bergström.

Fakta

Granbarkborre är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Det är en cirka fyra millimeter lång skalbagge vars larver kan ta död även på stora friska granar.