varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-01

Tillfälligt nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Vad innebär besöksförbudet för äldreboenden i Varberg?

Varbergs kommun har sedan den 12 mars besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre, korttidsboenden för äldre samt korttidsboenden för barn inom LSS (funktionsnedsättning). Utifrån regeringens nationella beslut vill vi påminna om besöksförbudet och sammanfatta vad som nu gäller för våra boenden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som är 70 år eller äldre nu undviker sociala kontakter i möjligaste mån. Anledningen är att riskgruppen äldre personer ska kunna hålla sig friska, inte smitta andra och inte behöva söka vård. Den som ändå behöver träffa en anhörig bör vistas utomhus och hålla avstånd. Tänk på att alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undantag för palliativ vård samt in- och utflyttning till boende

Boendes in- och utflyttning samt besök av anhörig med anledning av palliativ vård (vård vid livets slut) är undantagna från besöksförbudet. Visning av erbjuden lägenhet kommer dock inte att ske. Personer som ska besöka boendet av något av ovanstående skäl ska komma överens med boendets enhetschef om lämplig tidpunkt för besöket.

Undantag för besök vid matleverans, städ och dylikt

Besöksförbudet gäller inte den som i sin yrkesutövning har behov av att besöka eller vistas på ett boende. Det kan till exempel vara matleverantör, hantverkare eller städpersonal som berörs av detta. Även här krävs överenskommelse med boendets enhetschef.

Undantag för yrkesinriktad praktik

Verksamhetschef kan besluta om undantag för personer som har Arbetsplatsförlagd praktik eftersom de är kommande medarbetare och har kunskap om basal vårdhygien.

Vi bygger säkra mötesplatser utanför boendet

I mars infördes besöksförbud på våra boenden för att skydda våra äldre och minska spridningen av covid-19. Risken finns att situationen blir långvarig. Därför har vi påbörjat en lösning med säkra mötesplatser utanför boendet, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhöriga, ska kunna göra att man ändå kan träffas. Först ut bland våra boenden att införa detta är korttidsboendet på Samuels väg och äldreboendet på Träslövsvägen.

Mer information om hur kommunens verksamhet påverkas av coronaviruset covid-19.