varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-12-02

Tillfällig omledning av bussar vid stationen

Från den 5 december till den 9 december leds bussarna om i kvarteren närmast bussterminalen på grund av ledningsarbete i projekt Varbergstunneln. Några parkeringsplatser tas bort tillfälligt för att göra plats för bussarna.

Tillfällig omledning av busstrafiken

Trafikverket ska göra ett ledningsarbete i korsningen Västra Vallgatan – Magasinsgatan. Arbetet omöjliggör rundkörning för bussarna runt kvarteret och därför leds busstrafiken om tillfälligt från den 5 december till den 9 december.

Istället för att köra runt bussterminalen kommer bussarna att använda kvarteret Magasinsgatan – Drottninggatan – Engelbrektsgatan – Kungsgatan. De snedställda parkeringarna på Kungsgatan mellan Eskilsgatan och Engelbrektsgatan samt en del parkeringar på Drottninggatan utanför Komedianten och Gamlebyskolan stängs tillfälligt för att göra plats för bussarna.

ikon

Nyheter