varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-17

Tillfällig gång- och cykelväg till stationen

Från och med söndag den 19 april behöver du gå eller cykla runt kvarteret för att nå stationen söderifrån.

Från den 19 april och cirka tre veckor framåt är gång- och cykelvägen på Västra Vallgatan avstängd vid korsningen till Eskilsgatan.

Gång- och cykeltrafik leds istället om via Engelbrektsgatan – Kungsgatan – Eskilsgatan.

Verksamheterna på Västra Vallgatan söder om avstängningen kan fortfarande nås söderifrån.

Avstängningen beror på ett ledningsarbete för Varbergstunneln.

Karta som visar trafikomledning

Källa: Trafikverket