varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-20

Tecken på marijuanaanvändning hos ungdomar

De sociala kontakterna för ungdomar ser inte ut som vanligt i den rådande situationen med corona/covid-19. Många fritidsaktiviteter är inställda och för gymnasieeleverna är inte längre skolan ett ställe där du träffar dina vänner. Men behovet av socialt umgänge kan vara större än normalt under dessa tider.

20 april

Dagens datum är i drogliberala kretsar en dag då man på olika sätt vill visa sin positiva inställning till narkotika. Det kan i och med detta finnas anledning att vara extra uppmärksam på tecken som tyder på droganvändning i ungdomskretsar eller kretsar med unga vuxna. Konkreta tecken att vara vaksam på kan vara klistermärken, dekaler eller klotter med siffrorna ”420”, som är ett uttryck för en liberal inställning till marijuanaanvändning. Stöter man på 420 någonstans, kan man tipsa polisen.

I drogvaneundersökningar ser vi att fler och fler ungdomar tror att det är ganska ofarligt att använda cannabis och att cannabisanvändningens konsekvenser inte tas på allvar.

Vilka effekter har cannabismissbruk?

Cannabisrökning innebär att de kognitiva förmågorna påverkas. Negativa effekter vid cannabismissbruk är till exempel försämrat korttidsminne och inlärningssvårigheter, försämrad förmåga att planera och fatta beslut, sämre reaktionsförmåga, ökat risktagande och impulsivitet samt svårigheter med uppmärksamhet och koncentration.

Är du orolig för någon kan du vända dig till barn- och familjeenhetens mottagningstelefon:
Barn- och familjeenhetens kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:

Daniella Norrgård, drogförebyggande samordnare: daniella.norrgard@rvast.se

Karin Nilsson, brottsförebyggande samordnare karin.nilsson@rvast.se

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.