varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-01-14

Stort intresse för aktuellt planprogram

Ett planprogram för en del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge är ute på samråd och intresserade har fram till den 28 februari på sig att tycka till.

Intresset för programmet är stort. När allmänheten bjöds in till öppet hus på Ankarskolan i Träslövsläge i söndags, dök närmare 200 personer upp för att få veta mer. - Det är väldigt roligt att det är så många som engagerar sig i utvecklingen av orterna, säger Lena Johansson som är planarkitekt och projektledare för planprogrammet på stadsbyggnadskontoret.

På mötet lyftes alla sorters frågor. Hanna Lundgren, projektledare från mark- och exploateringsavdelningen och medarbetare i projektgruppen, berättar:  - Många vill veta vad som händer i närområdet, ofta i direkt anslutning till den egna bostaden. Men även frågor som kan påverka orterna som helhet, som till exempel tillkommande trafik, intresserar många.

Syftet med planprogrammet är att se på helheten och lägga en struktur för den framtida utvecklingen av de båda orterna. Programmet omfattar allt från bostäder och grönområden till nya verksamheter, skola och förskola. Om du vill läsa programförslaget i sin helhet, så hittar du det på varberg.se/ostratraslovslagelänk till annan webbplats.

Tisdagen den 11 februari hålls ytterligare ett öppet hus på Ankarskolan då den som vill kan träffa projektgruppen och ställa frågor.