varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-03-08

Större och mindre avstängning i centrum

I veckan startar projektet med att bygga cykelbana på Västra Vallgatan mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan. Samtidigt stängs Norrgatan av västerifrån för ett mindre underhållsarbete.

Västra Vallgatan

Med början i denna vecka bygger vi om Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan. Syftet är att göra gatan mer trivsam och framkomlig för gående och cyklister. Gatan kommer att få en bred gång- och cykelväg, trädplantering och busshållplats Södertull får väderskydd och soffor.

Byggnationen kommer att ske i två etapper, vår och höst med uppehåll under sommaren. Under byggtiden kommer parkeringar längs gatan att försvinna och framkomligheten vara begränsad på det aktuella gatuavsnittet. Läs mer om projektet på Cykelbana Västra Vallgatan

Norrgatan

Torsdagen den 9 mars börjar vi ett underhållsarbete på den västra delen av Norrgatan, avsnittet mellan Västra Vallgatan och Kungsgatan. Vi ska byta en dagvattenledning och därefter återställa med gatsten på platsen.

Arbetet beräknas att ta cirka fyra dagar. Varuleveranser och transporter till fastigheter kommer att kunna köra in på Norrgatan från Drottninggatan, istället för Västra Vallgatan.

Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar i trafiken som jobben kan medföra.