varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-03-12

Större evenemang ställs in på grund av nytt förbud

Onsdag 11 mars beslutade regeringen att begränsa möjligheterna att hålla evenemang där fler än 500 personer samlas. Detta för att minska spridningen av coronaviruset. Det nya förbudet kommer att medföra att ett antal av kommunens större evenemang ställs in.

Vi kommer löpande att informera om vilka evenemang som påverkas av förbudet, håll utkikt här på varberg.se. De mindre evenemang som kommunen arrangerar kommer att genomföras som planerat så som läget är nu. Observera dock att vi inte kan påverka om inbokade akter eller externa arrangörer väljer att ställa in.

Här finns mer information om läget kring coronaviruset.