varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-28

Snöröjning i full gång

Snön är här! Det innebär att vi jobbar för fullt med halkbekämpning och att röja bort snön.

Vinter cykelbana

Hamn- och gatuförvaltningen är i full gång med att ploga eller sanda/salta så att gator och vägar blir framkomliga.

När det gäller cykelbanor prioriteras pendelstråk först, därefter övriga cykelbanor. Vi prioriterar även större vägar, som exempelvis Österleden och 153:an, samt snöröjning som underlättar för busstrafiken. Sist plogas/sandas smågator i bostads- och villaområden.

Du kan kolla läsa mer om kommunens snöröjning eller kolla in Varbergskartan angående vilka gång- och cykelstråk som prioriteraslänk till annan webbplats i snöröjningen. Ta det försiktigt i trafiken!