varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-08-17

Snart skickas årets medborgarundersökning ut

Om du tillhör en av de utvalda som får delta i medborgarundersökningen kommer du snart få hem en enkät i brevlådan. Det är viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom resultatet ger värdefull information om vad du som invånare tycker.

Närbild på ansikte med förstoringsglas framför ena ögat

I undersökningen får du svara på frågor om vad du tycker om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service inom bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg. Du får även tycka till om arbets-och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Det är din uppfattning som vi är intresserade av.

Ju fler personer som svarar desto bättre

Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare ju fler personer som svarar. Statistiken utgör ett underlag som kommunen kan använda vid beslut i framtida frågor.

Slumpmässigt urval

Urvalet av de personer som får delta sker slumpmässigt och av Statistiska centralbyrån (SCB). Urvalet görs i befolkningsdatabasen bland alla invånare som är 18-84 år. Om du har blivit utvald så kommer SCB skicka undersökningen, i form av en enkät, till dig i början av september.

Vi är en av 131 deltagande kommuner

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen. I år deltar 131 kommuner och totalt kommer 153 800 personer få enkäten hemskickad till sig.

Resultatet presenteras i december

Statistiken kommer att finnas tillgänglig på varberg.se och även i SCB:s statistikdatabaslänk till annan webbplats.