varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-04-15

Skejtrampen står kvar i sommar

Skejtramp

Bygglovet för skejtrampen är beviljat fram till den 30 september. Det innebär fortsatt skejtåkning vid Sjöallén och ännu en säsong med möjligheter att åka i ramp i centrala Varberg.

- Det har funnits diskussioner om hur platsen, som kommunen förfogar över, ska användas i framtiden men rampen står kvar även i sommar, säger Henrik Petzäll, förvaltningschef på Varbergs kommun.

Skejtrampen ägs numera av Varbergs Skateboardklubb.