varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-04-21

Satsning på demensvården

Socialnämnden gör nu en särskild satsning för att utveckla vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

Det innebär att socialnämnden tillför 7,5 miljoner kronor från sin resultatfond fram till och med 2019 som en särskild åtgärd. Syftet är att möta de utmaningar vi står inför och utveckla arbetet för att möta det ökade antalet äldre och behov för personer med olika demenssjukdomar.

Satsningen innefattar bland annat utveckling av team för att stärka samarbete, lärande och utveckling, anpassning av boenden och stöd till anhöriga. Utvecklingsarbetet går vidare som projekt och beräknas pågå till och med 2019 för att sedan succesivt införlivas som en del av den ordinarie verksamheten.

Utredning – utveckla vård och omsorg för personer med demensPDF (pdf, 1.3 MB)