varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-04-21

Satsning på demensvården

Socialnämnden gör nu en särskild satsning för att utveckla vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

Det innebär att socialnämnden tillför 7,5 miljoner kronor från sin resultatfond fram till och med 2019 som en särskild åtgärd. Syftet är att möta de utmaningar vi står inför och utveckla arbetet för att möta det ökade antalet äldre och behov för personer med olika demenssjukdomar.

Satsningen innefattar bland annat utveckling av team för att stärka samarbete, lärande och utveckling, anpassning av boenden och stöd till anhöriga. Utvecklingsarbetet går vidare som projekt och beräknas pågå till och med 2019 för att sedan succesivt införlivas som en del av den ordinarie verksamheten.

Utredning – utveckla vård och omsorg för personer med demens Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)