varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-04-21

Satsning på demensvården

Socialnämnden gör nu en särskild satsning för att utveckla vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

Det innebär att socialnämnden tillför 7,5 miljoner kronor från sin resultatfond fram till och med 2019 som en särskild åtgärd. Syftet är att möta de utmaningar vi står inför och utveckla arbetet för att möta det ökade antalet äldre och behov för personer med olika demenssjukdomar.

Satsningen innefattar bland annat utveckling av team för att stärka samarbete, lärande och utveckling, anpassning av boenden och stöd till anhöriga. Utvecklingsarbetet går vidare som projekt och beräknas pågå till och med 2019 för att sedan succesivt införlivas som en del av den ordinarie verksamheten.

Utredning – utveckla vård och omsorg för personer med demensPDF (pdf, 1.3 MB)