varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-07-01

Så hanterar Varbergs kommun bevattningsförbudet

Nu råder bevattningsförbud i Varbergs kommun. Det innebär att vi inte kan vattna kommunens planteringar och fotbollsplaner med kommunalt vatten.

Den 18 juni utfärdade Vivab bevattningsförbud i Varbergs kommun. Förbudet gäller tills vidare.
Läs mer om bevattningsförbudet. Länk till annan webbplats.

Växter vattnas med åvatten

Under bevattningsförbudet vattnar Varbergs kommun sina sommarblommor och nyplanterade träd med åvatten från Viskans mynning som vi samlar i containrar. Samma containrar samlar också upp regnvatten.

Fotbollsplaner vattnas med vatten från åar eller dammar

Under bevattningsförbudet kommer samtliga A-planer med naturgräs att bevattnas med vatten från dammar eller åar. Detta gäller även B-planen på Varberg Energi Arena. I de fall ett vattendrag eller damm finns närheten av planen används vatten därifrån, annars används tankar med vatten som hämtas från Viskans mynning. Övriga fotbollsplaner kommer inte att vattnas så länge det råder förbud, men planerna får användas av föreningarna så länge det är möjligt. Beslutet är fattat i dialog med berörda föreningar.

Planerna som bevattnas medvatten från Viskan

Varberg Energi Arena, A-plan och B-plan
Östervi, A-plan
Håstens IP, A-plan
Lindvallen IP, A-plan

Veddige IP och Övrevi IP bevattnas som vanligt med vatten från närliggande vattendrag. Ankarvallens A-plan är en konstgräsplan.

ikon

Nyheter