varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-06-29

Regler och rutiner för uthyrning av idrottsanläggningar ska ses över

Med anledning av föreningen Unite Peoples kvällsfotboll har behovet av att kunna boka idrottsanläggningar helgkvällar aktualiserats.

Tidigare har uthyrning som regel skett när en vaktmästare eller annan ansvarig kommunanställd varit i tjänst. Detta uppfylldes tidigare av kvällsfotbollen, men efter att omständigheterna för aktiviteten förändrats fick den först inte fortsätta i lokalerna som tidigare.

Varbergs kommun har nu beslutat att kvällsfotbollen ändå ska få fortsätta på samma tid.

I augusti kommer kultur- och fritidsnämnden att se över regler och rutiner för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar med syfte att öka föreningars möjlighet att boka anläggningar även på helgkvällar.