varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-06-27

Pop up-park med skate i centrum

En pop up-park med skatetema växer nu fram i Sjöallén. Förra årets skateramp är tillbaka, nu med sittplatser och inramande växter.

Foto: Hidvi Group

Förra årets skateboardramp i Sjöallén blev en succé och lockade såväl stora som små åkare. I juli kommer trärampen tillbaka till platsen med bygglov för tre års tid.

- I år satsar vi på att skapa en ny mötesplats, en pop up-park, vid skaterampen i Sjöallén. Vi kommer att ordna sittplatser och möblera med växter samtidigt som hela ytan kommer att målas röd, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt på hamn- och gatuförvaltningen. 

Rampen ägs av Varbergs kommun och Hallifornia har nyttjanderätt under festivalen på somrarna. Området för skaterampen tar ett antal parkeringsplatser i anspråk men inom kort kommer det nya parkeringshuset vid Gallerian att erbjuda 200 centrumnära parkeringsplatser.

Utifrån det aktuella läget för multiparken pågår diskussioner hur kommunen ska gå vidare för att kunna erbjuda platser för till exempel skateboard, klättring och parkour. Skaterampen är en del av detta arbete där kommunen arbetar på bred front för att själv initiera nya anläggningar för oorganiserad sport men också stötta föreningarnas egna initiativ.