varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-08-23

På spaning efter Västerports identitet

Vad finns det för historiska och nutida spår där Västerport ska ligga? Den 22 augusti genomfördes  workshopen "Genius Loci" inne på det vanligtvis stängda hamnområdet.
- Det här är ett sätt att fånga upp något av det som vi ibland kallar ”Varbergs DNA”, berättar landskapsarkitekt Karin Sjödin.

På spaning i hamnområdet.

Västerport kommer att byggas i ett område som länge varit en plats för hamnverksamhet, handel och industri. Många av dessa verksamheter har lämnat fysiska spår på platsen men också mentala spår, som idag finns kvar i människors minnen och berättelser.

"Ska kännas att man är i Varberg"

Under onsdagens workshop inventerades platsen för att hitta material, färgskalor, former eller andra intressanta detaljer som kan följa med in i framtiden och prägla utformningen av Västerport.
- En av de starkaste synpunkterna som kommit fram i våra medborgardialoger om stadsdelen är att Varbergsborna vill värna om sin stads historia. Man vill att Västerport ska höra ihop med den gamla staden, att det ska kännas att man är i Varberg, säger landskapsarkitekt Karin Sjödin.

Fokus på offentliga miljöer

Denna gång låg fokus på att hitta inspiration till den offentliga miljön i Västerport. Vid ett senare tillfälle kommer uppmärksamheten att riktas mot Varbergs stadskärna, då man kommer fokusera mer på byggnader och arkitektur.

Workshopen var startskottet för kommunens arbete med gestaltningsprogrammet för den nya stadsdelen. Förutom medarbetare i Stadsutvecklingsprojektet, deltog kommunens stadsarkitekt samt tjänstemän från olika förvaltningar och bolag.
Gestaltningsprogrammet arbetas fram parallellt med detaljplanen för etapp 1, och kommer att ge riktlinjer och stöd både till kommande byggherrar och internt inom kommunen.

Så vad betyder då "Genius Loci"?

Genius Loci betyder ”Platsens själ” (eller ande) på latin. Under antiken var det en benämning på en skyddsande för en viss plats. 1980 använde den norske arkitekten Christian Norberg-Schultz begreppet i sin bok ”Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, som ett koncept för att få förståelse för platsers karaktär och utformning på ett djupare plan.