varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2016-11-29

Överenskommelse mellan Varbergs kommun och Erlandssons Bygg i Väst AB

I samband med att Stadshus B renoverades uppstod en tvist mellan Varbergs kommun och Erlandssons Bygg i Väst AB. Parterna har nu träffat en överenskommelse och tvisten är därmed löst.    

Överenskommelsen innebär att Erlandssons Bygg i Väst AB återbetalar 800 000 kronor till Varbergs kommun, som ersättning för den felaktiga tidsrapportering som medförde att kommunen betalade för arbetstid som inte var utförd. Parterna är nu överens om att deras samtliga ekonomiska mellanhavanden som kan hänföras till det ramavtal som hävdes av kommunen, nu slutligen är reglerade. Varbergs kommun välkomnar Erlandssons Bygg i Väst AB att återigen lämna anbud på kommande upphandlingar.

Varbergs kommun vill påpeka att kommunen är nöjd med det fackmannamässiga arbete som Erlandssons Bygg i Väst AB har utfört. Den uppkomna situationen var kopplad till interna förhållanden
i bolaget, vilka kommunen nu bedömer som åtgärdade.