varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-06-04

Öppettider den 5 och 6 juni (nationaldagen)

Vi har förändrade öppettider den 5 juni och helt stängt på nationaldagen den 6 juni.

Öppettider den 5 juni

Varberg direkt (kommunens kundservice): 8-16

Stadsbyggnadskontoret: 9-12

Kommunledningskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, socialförvaltningen Birger Svensson väg 28 B och barn- och utbildningsförvaltningen: 8-12

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: 10-12
Observera att du inte kan lämna in vattenprover tisdagen den 5 juni.

På nationaldagen den 6 juni har vi helt stängt.