varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

2018-06-04

Öppettider den 5 och 6 juni (nationaldagen)

Vi har förändrade öppettider den 5 juni och helt stängt på nationaldagen den 6 juni.

Öppettider den 5 juni

Varberg direkt (kommunens kundservice): 8-16

Stadsbyggnadskontoret: 9-12

Kommunledningskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, socialförvaltningen Birger Svensson väg 28 B och barn- och utbildningsförvaltningen: 8-12

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: 10-12
Observera att du inte kan lämna in vattenprover tisdagen den 5 juni.

På nationaldagen den 6 juni har vi helt stängt.