varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-05

Nytt ungdomshäng i Veddige

Hängmattor och ett sittvänligt konstverk. Nu drar arbetet med att skapa en mötesplats för Veddiges unga igång.

Kommunens projekt Ungdomslek på landsbygd handlar om att utveckla mötesplatser för ungdomar i Varbergs serviceorter. I år är det Veddigeungdomarnas tur. Mötesplatsen, som kommer att anläggas vid grönområdet intill Vidhögehallen, ska utformas med bland annat hängmattor och väderskydd.

Ungas idéer som utgångpunkt

Elever i åk. 8 på Vidhögeskolan har varit delaktiga och bidragit med en mängd idéer om utformningen.
- Vi kunde bland annat fånga upp att det var viktigt med sittplatser och att det blir en välkomnande ”chill” plats där man kan sitta och umgås, säger kommunens projektledare Nicole Danielsson.

Konst som mötesplats

Projektet samordnas med kultur- och fritidsnämndens satsning på konst på landsbygden. Konstnären Fredrik Norén fick i uppdrag att göra ett konstverk som kan bidra till delaktighet för ortens unga. Resultatet blev skulpturen Find your place som blir en central del av ungdomshänget. Den består av 12 dysfunktionella stolar som tillsammans bildar en stabil konstruktion. Verket handlar om att finna sin egen plats, stötta varandra och uppmuntra till kreativitet.
- Jag hoppas att verket ska locka till kreativitet och inspirera till att bryta invanda mönster. Att det ska bli en plats att samlas och umgås vid, säger Fredrik Norén.

Byggnationen startar i början av december och beräknas bli klar under våren med invigning i april 2019.