varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-27

Ny parkering i hamnområdet står klar

Nu öppnar en ny parkeringsplats i hamnområdet. Med det finns nu 100 långtidsparkeringar med fri parkering mellan kl. 06-23.

Parkering hamnen

Ny parkering i hamnen.

I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång försvinner många parkeringsplatser i centrum. För att tillgodose parkeringsbehovet öppnar nu en parkering i hamnområdet, där silosarna tidigare stod.

100 nya platser

Grusparkeringen med 100 p-platser har in- och utfart från Östra hamnvägen. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, fram till och med årsskiftet 2019/2020, och byggnationen av Västerport startar.