Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2016-12-15

Ny maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 45 390 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 45 390 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Hushåll som tjänar mer än 43 760 kr/månad får en förhöjd avgift på som mest 49 kr/månad för ett barn från och med 1 januari 2017. Läs mer om maxtaxa och avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa infördes 2002 och tillämpas av alla kommuner. Maxtaxa innebär att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inte kan överskrida ett visst belopp.

Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år.