varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-05-30

Nyhetsbrev om Västerport

Nu kan den som vill prenumerera på ett nyhetsbrev om Västerport!
I brevet kan du läsa om både stort och smått som händer i projektet. Dessutom finns nya ”historiska” sidor på varberg.se.

I första nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • Västerports nya  
        hållbarhetssamordnare Clara Tholin
 • PLM-silons historia och framtid
 • Vad som händer just nu i projektet –
        och om vad stadsbyggnadsarkitekt
        Sten Hedelin tycker om arbetet att  
        planera en helt ny stadsdel

Hela brevet hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Historiska sidor

Sist men inte minst så presenteras också våra helt nya webbsidor om hamnens och järnvägens historia i Varberg. Både hamnområdet och järnvägs/stationsområdet har utvecklats och förändrats genom åren. Visste ni till exempel att debatt om spårläggning inte är något nytt? Nej då, redan för 100 år sedan debatterades kostnad, nytta och läge när spåret lades om första gången i Varberg.

Unika bilder

Lokalhistoriker Gunnar Carlsson – författare till ett flertal böcker om Varbergs historia – har utförligt beskrivit dessa viktiga delar i kommunens historia. Vi har dessutom fått låna unika fotografier från privata samlare, främst Ronald Johansson i Varberg.

Materialet hittar du på varberg.se/hamnenshistoria samt varberg.se/jarnvagenshistoria.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet om Västerport?
Maila till kommunikatör Cecilia Werner på cecilia.werner@varberg.se och ange namn och den e-postadress som brevet ska skickas till.

Trevlig läsning!