Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2016-09-02

Nyheter i korthet från socialnämnden 25/8

Budget och remissvar inom flyktingmottagande/integration. Det var två av frågorna som var uppe på nämndens möte.